REALIZACJE

Osiedle Słoneczny Stok

Inwestor

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Projektant"
ul. Słoneczna 2
35-061 Rzeszów

Wykonawca

KARPAT–BUD sp. z o.o.

Zakres prac

Opracowanie projektów budowlanych oraz kompleksowe wykonanie 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.