REALIZACJE

Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów wraz z infrastrukturą w Kozodrzy gmina Ostrów

Inwestor

Urząd Gminy Ostrów
39-103 Ostrów 225

Wykonawca

KARPAT–BUD sp. z o.o.

Zakres prac

Budowa instalacji stabilizacji tlenowej odpadów wraz z infrastrukturą w m. Kozodrza gmina Ostrów w tym wykonanie budynku kompostowni - jednonawowa, jednokondygnacyjna hala o konstrukcji stalowej.